Skogsmaskinernas driftssäkerhet – en avgörande faktor

Skogsbruket är en bransch med höga prestationskrav, där skogsentreprenörerna är beroende av driftsäkra och pålitliga skogsmaskiner med hög produktivitet. För att bedriva en ekonomiskt lönsam verksamhet måste skördarnas och skotarnas stillestånd minimeras då tiden som maskinerna inte är i drift är mycket kostsam för entreprenörerna, där reservdelar och extern service medför ytterligare kostnader. Därför är driftsäkerheten och tillgången till snabb service och support för många en viktig parameter i valet av skördare eller skotare.

Inom begreppet driftsäkerhet ryms här alla funktioner hos maskinen som gör att den på ett tillförlitligt sätt kan utföra avsett arbete utan onödiga avbrott. Det kan därmed avse både motorns och andra komponenters driftssäkerhet samt tillgång till teknisk service och support. Även ett långt serviceintervall och hög servicevänlighet är egenskaper som gör att nyttjandegraden av maskinen och därmed driftssäkerheten kan maximeras.

Driftsäkra skogsmaskiner är också viktigt då förarna ofta befinner sig ensamma, långt ute i skogen. De måste därför kunna lita på maskinens driftsäkerhet då avstånden till närmaste serviceverkstad eller reservdelsutlämning kan vara långa och halva dagen lätt kan gå förlorad genom resor som stillestånd eller haverier kan medföra. Detta gäller både stora och små komponenter på en skogsmaskin och har man generellt långt till service och reservdelar kan det löna sig att ha ett större eget lager och en verkstadsvagn med större service och reparationsmöjligheter för att säkerställa driftsäkerheten.

Sociala medier

Följ gärna Eco Log i sociala medier och håll koll på vår youtube-kanal.